Jubileumactiviteiten

Hier kunt u informatie vinden over de jubileumactiviteiten.

INSCHRIJFFORMULIER MACHINISTENKAMPIOENSCHAP

Ik ben op de hoogte van de volgende belangrijke zaken wat betreft mijn deelname:

  • Deelname is op eigen risico, de organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de ontstane schade aan deelnemers of materieel
  • Deelnemers gaan op correcte wijze om met het ter beschikking gestelde materieel.
  • Deelnemers volgen de instructie van de organisatie op
  • De organisatie kan deelnemers ten allen tijde weigeren of uit de wedstrijd halen
  • Dragen van veiligheidsschoenen is verplicht
  • Tijdens de wedstrijd mag je geen alcohol nuttigen

© 2018 - Arie Hogendoorn Grondverzet en Heiwerken

Design: Goos Websitemakers BV